Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny – wiemy z własnego doświadczenia, że posiadanie dużej rodziny poza oczywiście ogromnym szczęściem jest również często wydatkiem większej sumy pieniędzy na przeróżne potrzeby. Jednym z takich wydatków są zdjęcia do dokumentów, które są niezbędne do wyrobienia paszportów, dowodów osobistych lub legitymacji szkolnych.

Jeżeli posiadasz Kartę Dużej Rodziny otrzymasz od nas rabat na każdy komplet zdjęć do dokumentów. Szczegóły dotyczące cen znajdują się w zakładce zdjęcia do dokumentów.

Karta Dużej Rodziny

Sprawdź gdzie skorzystasz z Karty Dużej Rodziny

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

To system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

– w wieku do ukończenia 18 roku życia,
– w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
– bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.​